Шта је ново

За пројекат

Општи циљ пројекта је стварање мреже „Млади уметници за одрживи развој“ кроз улагање у уметност, истраживање, стратешке мере и умрежавање догађаја. Пројекат се састоји од две главне компоненте: (и) изградња објективног и холистичког погледа на стање културног живота у Монтани и Медијани са његовим снагама и слабостима, и (ии) промовисање конструктивног ангажовања локалне младежи у погледу културне стварности, као и као обезбеђивање подстицаја за унапређење њихове партиципативне културе.