Образование на младите хора в художествен израз (сръбски)

Образование за писане на сценарий (сръбски)

Поезия на живо - представяне на млади художници чрез проекта България-Сърбия (сръбски)

От автопортрети до селфита - история на изкуството чрез проекта България-Сърбия (сръбски)

Младежи от България и Сърбия играят заедно - проект „Танцуваме и играем, заедно“ (сръбски)

Мрежа „Млади художници за устойчиво развитие“ (английски)

Изследване на присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора (български)

Младежта и културата - проучване в Медиана, Сърбия и Монтана, България (български)

Изследванe на изкуството и културата в живота на младите хора (английски)

Изследванe на изкуството и културата в живота на младите хора (сръбски)

Резюме: Присъствие на изкуството в живота на младите хора (сръбски)

История на Eвропейския съюз (български)

Обединена Европа. Интеграционни процеси (български)

Регион за трансгранично сътрудничество (английски)