Описание на проекта

На 25.11.2019 откриваща пресконференция по проект CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно “ , бе проведена.

Проектът се реализира в рамките на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Програмата се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) в сътрудничество с Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия.

По време на пресконференцията кметът на Монтана - Златко Живков и представители на българския и сръбския проектен екип споделиха малко повече за съвместната инициатива, нейните финансови и времеви параметри, както и очакваните резултати за бенефициентите и трансграничният регион.