„Live poetry“ изложбата вече е отворена и може да се види на покрива на „"The Hub"“ в Монтана (бул. 3-ти март №78)