Философията на изкуството е инициатива, която има за цел да предостави алтернативен източник на информация към въпросите на културата, способен да предизвика интереса на младите по творчески и иновативен начин.

Програмата на инициативата се състои от 5 курса:

  • История на европейското изкуство
  • Форми на художествено изразяване през вековете
  • Специфична характеристика на изкуството и културата на Балканите
  • 2 специализирани курса: писане на сценарий 101 и основи на фотографията

Млади хора от Монтана участваха активно и са подобрили своята артистична знания и умения чрез напътствието на нашия опитен и интересен лектор.

Основният стремеж на инициативата бе да насърчи устойчивата ангажираност на местната младеж по отношение на проблемите на всички видове художествено изразяване, както и да послужи като катализатор за засилване на културата на участието им.

Вижте :))