Назив пројекта:

CB007.2.13.091 „Плешимо и свирајмо заједно“ / Уговор бр. РД - 02 - 29 - 143 / 03.07.2019

Приоритетна ос:

Туризам

Специфични циљ:

1.3. Људи за људе и умрежавање

Врста пројекта:

Меко, суфинансирано од стране Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија 2014 - 2020, CCI No 2014TC16I5CB007-2.

Период примене:

03.07.2019 – 03.07.2020 (12 месеци)

Укупни износ уговора о субвенцији:

135 274, 61 ЕУР

Кратак опис пројекта:

Пројекат ће имати директан позитиван утицај на партнерске организације и циљне групе; с једне стране биће успостављена јача веза између агената са обе стране границе, који су активно укључени у активности које ће резултирати одрживијом, предвидивом и сврховитијом динамиком међусобних односа. Заједнички рад ће допринети дубљем међусобном разумевању, побољшаној култури дијалога, размени добрих пракси и додатно ојачати њихову способност да се носе са изазовима од заједничког интереса. Поред директног утицаја на партнере и учеснике, пројекат има за циљ да се позабави питањима која су од универзалног карактера за регион и обе земље, попут развоја одрживог искориштавања културног и природног наслеђа с циљем јачања његове способности да привуче више туристе. Стога су замишљене активности замишљене на начин да се превазиђе ограничење бетона у две општине и буду од помоћи позитивној промени читавог прекограничног региона; идеја је одржива промена у перцепцијама и ставовима грађана коју треба подстаћи чиме се гради културно свесно друштво. Пројекат ће обезбедити боље повезан регион у сфери туризма и културе кроз реализацију заједничких активности. Очекује се позитиван финансијски утицај на грађане циљаног прекограничног подручја захваљујући активностима чији је циљ привлачење више туриста у региону. Људи који су директно укључени (као волонтери, учесници, предавачи, победници) или индиректно (као грађани достигнуте различитим активностима) укључит ће се у иницијативе за унапређење свог културног знања, животне етике и друштвеног понашања што може бити важан корак ка изградњи уравнотеженије и склоније друштву одрживог раста.

Општи циљ пројекта састоји се у успостављању мреже „Млади уметници за одрживи развој“ кроз улагање у уметност, студије, стратешке мере и организацију умрежавања.

Циљне групе:

Грађани прекограничних региона Нишава и Монтана

Директни корисници:

Драгомир Ассенов, Драмски театар, Монтана; особље Управе градске општине Медиjана, Ниш

Крајњи корисници:

Становништво Општине Ниш; Становништво Општине Монтана