Образовање младих у уметничком изражавању (српски)

Образовање за писање сценарија (српски)

Поезија уживо - представљање младих уметника кроз пројекат Бугарска-Србија (српски)

Од аутопортрета до селфија - историја уметности кроз пројекат Бугарска-Србија (српски)

Млади из Бугарске и Србије играју заједно - пројекат „Плешимо и свирајмо заједно“ (српски)

Мрежа „Млади уметници за одрживи развој“ (енглески)

Истраживање о присуству уметности и културе у животу младих људи (бугарски)

Млади и култура - студија у Медијани, Србија и Монтани, Бугарска (бугарски)

Истраживање о уметности и култури у животу младих људи (енглески)

Истраживање о уметности и култури у животу младих људи (српски)

Сажетак: Присуство уметности у животима младих (српски)

Историја Европске уније (бугарски)

Уједињена Европа. Процеси интеграције (бугарски)

Регија прекограничне сарадње (енглески)